De TechPitch! methode

De oplossing van motorisch leren naar automatisme op het hockeyveld van uw kind. Herken je herhalingen in bewegen.

Meer Informatie
TechPitch

TechPitch

De TechPitch is een speciaal trainingsveldje, waarop de TechPitch methodiek! perfect getraind kan worden. Middels de TechPitch worden de motorische vaardigheden ontwikkeld, die er vervolgens voor zorgen dat de technische handelingen op het hockeyveld verbeterd worden. Er is ook een app in de ontwikkeling die zal dienen als ondersteuning bij de TechPitch methodiek! trainingen.

Bestel TechPitch
Zie app

De methodiek

Iedereen kan leren tellen en lezen!
Iedereen kan leren hockeyen! Iedereen kan leren bewegen!

Wat doet de methodiek?
Monpellier Sports Methods & Solutions B.V heeft een methode ontwikkeld, de 1.2.3.hockey! TechPitch methode, die de techniek op korte termijn verbetert.
De trainingsmethodiek traint naast de motorische- en technische vaardigheden ook het impliciet en expliciet leren.  Dit is gebaseerd op een multifunctioneel veldje met een lijnen spel genaamd “TechPitch”waarbij de sporters vormen kunnen volgen, om op deze manier hun balcontrole te verbeteren.

Hierbij is het streven om deze aangeleerde methode zo optimaal mogelijk in de praktijk toe te kunnen passen.
De TechPitch is zowel voor het veldhockey en voetbalsport te gebruiken.
Door als trainer een specifieke taak mee te geven, kan er zonder bezig te zijn met het hoe van de beweging, balcontrole getraind worden. Er kan gebruik gemaakt worden van verschillende vormen van taken die de trainer mee geeft; het kunnen vormen zijn zoals cijfers en letters, of er kan gestuurd worden met windrichtingen. Bij dit laatste kan gedacht worden aan “breng de bal van noordoostelijke richting, naar het zuidwesten”. Het is hierbij van belang dat de trainer geen feedback geeft over hoe de beweging gemaakt moet worden, maar alleen ingaat op welke vorm er gemaakt moet worden.

Cijfers

Ook alle cijfers zijn verwerkt in de TechPitch. van 0 tot  9, linksom en rechtsom. Alles in spiegelbeeld.

Letters

Het gehele alfabet is verwerkt in de oefeningen op de TechPitch. Van A tot Z zijn de letters met een hockeystick en bal te vormen.

Vormen

Cirkels, vierkanten, ruiten, alle vormen zijn te maken op de TechPitch.

Windrichtingen

Alle windrichtingen, horizontale, verticale en diagonale lijnen zitten verwerkt in de TechPitch.